Global Food Safety Advisory Program

Share this page
Share this page

Food safety affects everyone. Consumers demand and deserve safe, hygienically-produced food. For agribusinesses—from farmers and meat producers to bakers and bottlers—food safety must be a top priority. Slack standards jeopardize consumers’ health and can also cost businesses their reputations. For more than 15 years, IFC has offered high-quality professional services to help companies apply international food safety standards and adapt sustainable business models. IFC’s support includes food safety assessments, staff training, and guidance attaining international certification. Improved food safety is helping our clients meet regional and export market requirements, attract investment, realize cost savings, and strengthen their brands. The twin goals of IFC’s Food Safety Program are healthier balance sheets, and high-quality food on plates.

 

Online Training

Foodborne Illnesses and Personnel HygieneNew

Available in four languages

 

Foodborne Illnesses and Personnel Hygiene

This training course is based on internationally recognized food safety requirements, including best industry practices and includes the following topics:

 1. Importance of personnel hygiene to prevent foodborne illness and protect vulnerable groups of people.
 2. Hygiene requirements for personnel
 3. Detailed instructions and practical recommendations for effective hand washing
 4. Required hand washing facilities
 5. Knowledge check exercise

There is no charge for the use of the video and we trust that it assists you and your organization at these challenging times.

Launch Demo Course

Formation en ligne

Maladies d’origine alimentaire et Hygiène du Personnel

Nous sommes persuadés que cet outil sera très pratique pour votre personnel et vos managers. Cette formation est basée sur les exigences, reconnues internationalement, en matière de sécurité sanitaire des aliments ; et comprend les meilleures pratiques en place dans l’industrie agroalimentaire. Elle englobe les sujets suivants:

 1. L’importance de l’hygiène du personnel pour la prévention des maladies d’origine alimentaire et la protection des catégories des personnes vulnérables
 2. Les exigences en matière d’hygiène pour le personnel
 3. Des instructions détaillées et des recommandations pratiques pour un lavage efficace des mains
 4. Les installations requises pour le lavage des mains
 5. Un exercice sur la vérification des connaissances

Aucun frais n’est requis pour l’utilisation de la vidéo et nous espérons qu’elle vous aidera vous ainsi que votre organisation en ces moments difficiles.

Démarrer La Session

အွန်လိုင်းသင်တန်း

အစားအသောက်ကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများနှင့် တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး

အွန်လိုင်းသင်တန်းကို ဝေမျှပေးလိုပါတယ်။ ယခုသင်တန်းဟာ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး လိုအပ်ချက်များနဲ့ အကောင်းဆုံးအလေ့အထများ အပေါ်အခြေခံထားပြီး အောက်ပါအစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်ပါတယ်။

 1. အစားအသောက်ကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများကျရောက်ခြင်းနှင့် ထိခိုက်လွယ်လူအုပ်စုများကို ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး အရေးကြီးပုံ
 2. အောက်ပါတို့အပါအဝင် အလုပ်ခွင်သို့ လာရောက်သောလူများအတွက် သန့်ရှင်းရေး
 3. ထိရောက်သောလက်ဆေးနည်းအတွက် အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များနှင့် လက်တွေ့ဆန်သော အကြံပြုချက်များ
 4. လက်ဆေးစင်လိုအပ်ချက်များ
 5. အသိပညာစစ်ဆေးခြင်း လေ့ကျင့်ခန်း

ယခုဗွီဒီယိုကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် အခကြေးငွေ ပေးဆောင်စရာမလိုပါ။ ယခုလိုစိန်ခေါ်မှုများပြားလှသည့်ကာလတွင် သင်တို့အတွက် အထောက်အကူပြုလိမ်မ့ည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ သရုပ်ပြ သင်ခန်းစာကို ဒီမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။

သရုပ်ပြသင်ခန်းစာကို ဖွင့်ပါ။

Đào tạo Trực tuyến

Các bệnh liên quan đến thực phẩm và Vệ sinh cá nhân

Khóa đào tạo này dựa trên những yêu cầu an toàn thực phẩm được công nhận quốc tế, bao gồm cả những thực hành tốt nhất trong ngành và cả những chủ đề sau:

 1. Tầm quan trọng của vệ sinh cá nhân để phòng tránh những bệnh liên quan đến thực phẩm và để bảo vệ những nhóm người dễ bị tổn thương.
 2. Những yêu cầu vệ sinh cho cá nhân
 3. Hướng dẫn chi tiết và khuyến nghị thực tế để rửa tay hiệu quả
 4. Những yêu cầu về trang thiết bị để rửa tay
 5. Bài tập kiểm tra kiến thức

Miễn phí khi sử dụng video và chúng tôi tin rằng nó sẽ hỗ trợ bạn và tổ chức của bạn trong những thời điểm thử thách này.

Chạy Khóa học Thử Nghiệm

 

 

 

IFC’s Food Safety Advisory Program is funded by
DFAT, DIFID, GAFSP, Japan, New Zealand, and Slovakia.