УСТОЙЧИВОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТАВА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИВЛЕКАТЕЛНО


 

Ивайло Малджански - български земеделски производител, основава скромен бизнес през 2004 г., като отглежда и продава броколи и зелен фасул. С течение на времето асортимента му се разраства и започва да предлага карфиол, зеле, дини, както и други плодове и зеленчуци. Първоначално използваните от него дистрибуторски канали са ограничени: „Бях се съсредоточил върху няколко преработватели и върху пазара на пресни продукти“, казва той.

Но след като г-н Малджански придобива сертификат от GLOBALG.A.P. (Добри земеделски практики), пред него се разкриват допълнителни дистрибуторски канали и бизнесът процъфтява.

Програмата се ражда от установеното партньорството между МФК и търговската верига „Кауфланд България“ с цел подпомагане на местни производители на плодове и зеленчуци, като г-н Малджански, да усвояват и прилагат безопасни и устойчиви селскостопански практики. Земеделските производители, успели да покажат своята ангажираност, могат да получат престижен сертификат за качество и безопасност на храните, който е признат на световно ниво и им дава достъп до нови пазари. Сега, благодарение на този сертификат, г-н Малджански има възможността да работи с големи търговски вериги.

През 2012 година МФК си партнира с GLOBALG.A.P. за изграждане на капацитет в селскостопанския сектор в редица източноевропейски страни. От създаването на програмата насам са обучени повече от 250 консултанти и земеделски производители от над 130 фирми в България, Грузия, Косово, Македония, Украйна и Узбекистан. През 2015 и 2016 г. са проведени единадесет работни семинара за земеделски стопани от сектор „Плодове и зеленчуци“, като в бъдеще са планирани и други такива.

 

Полагане на основите за устойчиви земеделски практики

През 2016 г. МФК обединява сили с Кауфланд с цел да насърчи повече земеделски стопани да преминат през процеса на сертифициране по GLOBALG.A.P. Сертификацията обхваща сфери като проследимост, пестициди и торове, отпадъци и замърсяване, хигиена, безопасност на труда, ефективно използване на вода, биоразнообразие и опазване на почвата. МФК и Кауфланд си сътрудничат с GLOBALG.A.P. за провеждане на обучения и консултации за селскостопански производители, започвайки в началото на пролетта и продължавайки до самите одити за сертификация при събиране на реколтата. След обнадеждаващите резултати в България, сега програмата се прилага и на територията на Румъния.

Придобиването на сертификат има много предимства за производителите на храни - особено възможността за по-сигурен доход. Други преимущества са устойчиво развитие на бизнеса, включително възможността за износ на свежи продукти, подобряване на управлението на природни ресурси и качеството на продуктите, както и на стандартите за безопасност на храните.

Търговията със сертифицирани продукти е от интерес и за търговците на дребно.

„Програмата ни позволява да работим с производители, които разполагат с отлична производствена система и ясни процеси. Това води до по-голяма ефективност“, казва Димитър Спасов, председател на управителния съвет на „Кауфланд България“. „Сертификацията позволява отглеждане на продукти с по-добро качество и в по-големи количества. Проследяемостта на продукцията е гарантирана. Има ясно определени и добре разработени етапи. Всичко това ни помага да предлагаме продукти с по-добро качество, а това е най-важното за нашите клиенти“.

GLOBALG.A.P. цели именно такъв краен резултат. „С помощта на обучения и ангажирането на местни търговци на дребно, комерсиално ориентираните земеделски стопани в нововъзникващи пазари получават стимул да възприемат добри селскостопански практики и да получат сертификация", казва Кристиан Мьолер, изпълнителен директор на GLOBALG.A.P. „Това сертифициране помага за намаляване на първоначалните пречки по отношение на достъпа до пазари с по-високи цени и поставя основите за дългосрочно положително въздействие върху бизнеса на местните селскостопански производители ".

 

Повишаване на безопасността на храните и продоволствената сигурност

Работата на МФК в сферата на безопасност на храните е част от нашата стратегия за развитие на аграрния бизнес и принос към по-голяма сигурност на храните в глобален мащаб. Потенциалът за това е особено висок в Европа и Централна Азия, където държавите разполагат с необходимите природни ресурси да се превърнат във водещи производители и износители на земеделски продукти.

Работим също така в посока подобряване на регулациите за стопанска дейност в сектора, насърчаване на достъпа до финансиране за земеделски производители, модернизиране на веригите за доставка на селскостопански продукти, подпомагане на производителите при навлизане на нови пазари и повишаване на конкурентоспособността.

Достъпът до предложенията на GLOBALG.A.P. мотивира г-н Малджански да предприеме необходимите стъпки за навлизане на нови пазари - нещо, за което храни надежди от години. Той също така споделя, че след сертификацията дистрибуторите вече гледат на него много по-сериозно. „От години взимам участие в обучения по безопасност на храните, но никога досега не съм имал смелостта да премина през процеса на сертификация“, казва той. „Съдействието от страна на Кауфланд бе много важно за мен с оглед сертифициране на продукцията ми. Те ме подкрепяха и ми помогнаха да осъзная, че съм способен да премина успешно през този процес. Сега Кауфланд е един от основните ми клиенти.“

Г-н Малджански поставя особен акцент върху факта, че получаването на сертификата прави бизнеса му по-конкурентен.

„Да си земеделски стопанин е лесно, ако обичаш това, което правиш и го правиш добре. Има много голяма конкуренция и тя нараства с всеки изминал ден. Но предлагайки качество, можеш лесно да надделееш над конкурентите“, споделя той.

За да научите повече за работата на МФК в сферата на безопасност на храните, посетете www.ifc.org/agribusiness.

Тази статия е достъпна и на английски език.

Публикувано през май 2017 г.